Hur börjar man?

Vi brukar börja med att bestämma en träff då vi kommer ut och hälsar på både hund och husse/matte. Vid ett första informationsmöte så får hunden bekanta sig med oss och bussen och nosa runt. Ibland är hunden nyfiken och intresserad av alla dofter. Ibland måste man locka in dem med lite godis som de får söka upp i bussen. Vissa hundar behöver bara några minuter för att kolla igenom och känna sig hemma. Andra behöver mer tid. Vi brukar avsätta ungefär 30 minuter. När vi sedan nästa gång träffas så är det för att göra en provtur. Då känner hunden igen oss men även bussen. Vid första mötet har vi aldrig med några andra hundar så att den nya hunden får god tid att alldeles på egen hand undersöka bussen.

Första turen försöker vi välja en dag då vi har en bra grupp med rutinerade dagishundar som kan välkomna in den nya hunden på ett bra sätt. Våra hundar är i en etablerad flock och behöver ta med den nya hunden som en medlem. Därför åker vi ut till en plats som är trygg för alla. En av oss har de andra hundarna och den andra tar den nya hunden. Sedan går vi parallellt så de får se varandra men inte hälsa. När vi känner att flocken fokuserar på att lukta och är mer avslappnade så låter vi en i taget få hälsa på den nya hunden medan de andra hålls på avstånd.

Vi brukar låta inskolningen ta sin tid så att alla hundar får vänja sig vid det nya i flocken. Likadant här är det så att vissa accepterar det nya direkt medan andra behöver lite tid att justera sina egna roller.